Welkom bij
Bijzonder Lekkers van Thuis.

Mijn naam is Lilian Daman en ik ben al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in macarons bakken. Inmiddels bak ik ze in meer dan 30 smaken en dat worden er alleen maar meer.

Wil je weten welke smaken, lees dan verder of wil je ze zelf maken? Volg dan een workshop!

Naast macarons maak ik ook heerlijke taarten in het door jou gewenste formaat.

Nu ook spekkoek in het assortiment.

De nieuwe keuken is bijna helemaal klaar en ik kan gelukkig weer bakken.

Op verzoek zijn er twee nieuwe smaken toegevoegd: lemon curd en passievrucht.

Algemene voorwaarden

1. Via contactformulier bestelling aanvragen. De bestelling is pas definitief na bevestiging van
Bijzonder Lekkers van Thuis.
2. Bestellingen moeten worden afgehaald op het afgesproken tijdstip.
3. Bij annuleren van bestellingen op de dag zelf bent u 100% van het afgesproken bedrag
verschuldigd aan Bijzonder Lekkers van Thuis.
4. Bij annuleren van de workshop tot 5 dagen of minder voor het afgesproken tijdstip waarop
de workshop zou plaats vinden, bent u 30% van het afgesproken bedrag verschuldigd aan
Bijzonder Lekkers van Thuis.
5. Bijzonder Lekkers van Thuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of
schade aan eigendommen van deelnemers noch enige aansprakelijkheid als gevolg van
gebeurtenissen tijdens workshops.
6. Aansprakelijkheid voor schade waarvoor de klant reeds verzekerd is, wordt te allen tijde
uitgesloten door Bijzonder Lekkers van Thuis.
7. De taarten worden in een taarttransportbox meegegeven. Voor deze box wordt een borg
gevraagd van 10 euro.
8. De macarons kunnen in een diepvriesdoos van uzelf meegegeven worden, of voor een
meerprijs in een doos van ons.
9. Bijzonder Lekkers van Thuis is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de producten
die door u vervoerd worden. Tip: plaats ze tijdens het vervoer altijd op een platte
ondergrond.
10. De klant is verantwoordelijk voor voldoende koelruimte thuis om de bestelling te bewaren.
11. Bestellingen dienen minstens een week van tevoren worden geplaatst.
12. De factuur wordt via e-mail verzonden.
13. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen te geschieden.
14. Bijzonder Lekkers van Thuis is vanaf 01-01-2024 vrijgesteld van BTW. Tot 01-01-2024 wordt de BTW vermeldt op uw factuur.
15. Voor workshops op meer dan 20 km afstand van Bijzonder Lekkers van Thuis worden
reiskosten gerekend. Deze reiskosten worden vergoed aan de hand van een berekening van
het aantal kilometers via Routenet.nl. De kilometervergoeding bedraagt 0,25 euro per
kilometer.
16. Daar Bijzonder Lekkers van Thuis een eenmanszaak is, behoudt Bijzonder Lekkers van Thuis
zich het recht voor om in geval van ziekte of letsel reeds geplaatste bestellingen of geboekte
workshopt te kunnen annuleren.
17. Bent u niet tevreden over de bestelde taarten of macarons, dan dient u dit direct bij afhalen
te laten weten.
18. Toepasselijk recht: Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bijzonder Lekkers van Thuis en haar
klanten is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.